De Economische, sociale en milieuraad van Wallonië (CESE Wallonie) is de gewestelijke adviesraad die de vertegenwoordigers van de werkgevers-, werknemers- en milieuorganisaties samenbrengt. Deze vrouwen en mannen zijn perfect op de hoogte van de Waalse realiteit; ze komen in de CESE Wallonie samen om voorgenomen beleidsmaatregelen te onderzoeken, overeenstemmingen te bereiken en gezamenlijke voorstellen te formuleren. Het resultaat van hun werk en reflecties toont met name in de adviezen die ze uitbrengen ten opzichte van de politieke autoriteiten.

Door middel van zijn opdrachten neemt de CESE Wallonie deel aan het bepalen van het beleid ter ontwikkeling van Wallonië.